Informacje o brylantach.

Marilyn Monroe amerykańska modelka i aktorka, gwiazda filmowa, legenda światowego kina lat 50. i 60. XX w. mawiała, że „najlepszym przyjacielem kobiety są diamenty.”


BRYLANT czyli oszlifowany DIAMENT jest najczęściej używanym kamieniem do zdobienia biżuterii.

Diament – to nazwa przydzielona do wydobytego naturalnego minerału – dopiero po obróbce szlifierskiej zyskuje nazwę brylant. Ma on największą trwałość w świecie minerałów (według tabeli skali Mohsa - 10), posiada wysoki współczynnik załamania światła oraz wspaniałą barwę. Jest to najbardziej ceniony i najdroższy kamień szlachetny na świecie.
Diament jest czystym węglem pod względem chemicznym. Jest przezroczysty i zazwyczaj bezbarwny, są jednak wyjątki i bywają diamenty o barwie żółtej, szarej, zielonej, czarnej, a nawet czerwonej i niebieskiej.

diament brylant


W środowisku, diamenty spotyka się w złożach wtórnych, które powstały w głębi naszej ziemi ze skał wulkanicznych. Magma wulkaniczna wypełniona gazami i węglem, podnosząc się z wnętrza ku powierzchni ziemi napotyka na swej drodze silny opór. Podczas wybuchów pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury znajdujący się w magmie węgiel krystalizuje się w postaci diamentów.

Masa:

Masę diamentów podaje się w karatach z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

(używanym skrótem międzynarodowym jest znak - ct; polski skrót to- kr.)


Barwa:

Stopień zabarwienia diamentów określa się w Europie wg skali GIA. Skala barw diamentów rozpoczyna się od litery D, a kończy na literze Z.

Zupełnie bezbarwne diamenty są oznaczone literą D, występują niezwykle rzadko i są dość drogie. Najczęściej spotykane diamenty i osadzane w pierścionkach są oznaczone literą I, J oraz K.

Barwa


Czystość:

Czystość to stopień zanieczyszczenia, przez znajdujące się w jego wnętrzu krystaliczne wrostki (inkluzje) oraz zamknięte i otwarte mikropęknięcia.

Czystość

Forma i szlif:


Forma i szlif to kształt, proporcja i wykończenie. Spotykane formy diamentów:
- okrągły  - owalny  - markiza  - gruszka  - serce  - oktagon  - kwadrat  - ośmiokąt  - bagiet  - trójkąt i inne formy

Najczęstszym Szlifem jest szlif brylantowy.

forma i szlif

forma szlif 2

Do zakupionego brylantu dołączany jest Certyfikat, który jest potwierdzeniem jego autentyczności.