Przerób obrączek.

Wykonanie przerobu obrączek z powierzonego złota klienta:

Zachęcamy do skorzystania z usługi wykonania przerobu ze złota, które Państwo posiadacie. Złoto może zostać dostarczone pod każdą postacią oraz różnej próby. Dostarczone złoto zostanie przetopione w jedną bryłę z uwzględnieniem próby złota, z której wykonany zostanie przerób obrączek.

Ilość wymaganego złota będzie zależna od rozmiaru oraz szerokości zamawianych obrączek (informacje zostaną Państwu podane po określeniu przez Państwa rozmiaru oraz szerokości). Przy usłudze przerobu obrączek liczony jest ubytek technologiczny 10% wagi obrączek, jednak nasza firma nalicza ubytek w wysokości 9-ciu %. 

Podajemy przykładowy wzór liczenia wagi złota potrzebnego na przetop obrączek (w jednej próbie)

Waga wybranych obrączek - 9,00 g

ubytek technologiczny 9% wagi wykonanych obrączek - 0,81 g

waga obrączek + ubytek = 9,81 g - złoto potrzebne na przetop

W sytuacji nadwyżki przesłanego złomu złota w stosunku do ustalonej wagi końcowej zamówionych obrączek mają Państwo do wyboru dwie możliwości:

  • odsprzedania złota według aktualnej średniej ceny skupu złota złomowego próby 585 i uzyskaną kwotą przeznaczyć na poczet wykonanej usługi
  • zwrotu nadwyżki wagi złota, którą klient otrzymuje w postaci jednej całości próby złota 585

Jeżeli przesłana ilość surowca złota nie będzie wystarczająca do wagi wybranego wzoru, proponujemy Państwu zakup surowca według aktualnych giełdowych cen złota próby 585.

Przygotowanie wysyłki złota na przerób obrączek:

W wyrobach ze złota, które Państwo posiadają należy sprawdzić próbę oraz wagę, jeżeli nie mają Państwo takiej możliwości proponujemy udać się do najbliższego jubilera i poprosić o określenie wagi oraz próby złota (jeśli wyroby posiadają inne elementy np. cyrkonie, kamienie szlachetne itd. można poprosić by zostały one usunięte, w przypadku podawania wagi wyrobów z kamieniami, prosimy o taką informację). W sytuacji gdy wyroby posiadają różne próby złota, dobrze jest je podzielić i każdą z nich zapakować oddzielnie z uwzględnieniem i rozpisaniem ich wagi oraz próby.

Jeżeli nie mają Państwo możliwości sprawdzenia wagi oraz próby wyrobów - nasza firma wszystko przygotuje po otrzymaniu przesyłki. Prosimy o wykonanie zdjęcia każdego wyrobu osobno i przesłania do nas wraz z formularzem przerobowym - pobierz plik.

Jeśli złom złota jest podzielony na próby wraz z wagą, prosimy o oddzielne zapakowanie go z uwzględnieniem próby złota, a dodatkowo wszystkie produkty razem zapakować w jeden woreczek lub kopertę. W przypadku braku podziału złomu na próby, prosimy także każdy wyrób zapakować osobno, a później wszystkie razem dodatkowo w jeden woreczek czy kopertę. Całość prosimy o szczelne owinięcie taśmą klejącą w taki sposób, by nie było możliwości wypadnięcia wyrobów z opakowania. Tak przygotowany złom, prosimy o włożenie do koperty bąbelkowej wraz z podpisanym regulaminem przerobu powierzonego złota na obrączki - pobierz.  Tak przygotowaną paczkę prosimy przesłać na nasz adres. Koszty wysyłki pokrywa klient.

Po otrzymaniu przesyłki i sprawdzeniu zawartości paczki, zostanie dokonana weryfikacja wyrobów oraz ustalona waga i próba złota - czy zgadza się z Państwa wcześniejszymi deklaracjami oraz zdjęciami (określimy wagę oraz próbę wyrobów). Szczegółowy wynik naszej analizy zostanie Państwu przesłany z uwzględnieniem każdego wyrobu osobno, w podsumowaniu znajdą Państwo informację o końcowej wadze wyrobów z uwzględnieniem próby 585 (w przypadku złomu o różnych próbach zostaną one przeliczone na próbę 585). Po Państwa zapoznaniu się z naszą analizą, prosimy o akceptację wyniku drogą e-mailową.

W przypadku gdy nie zgodzą się Państwo z naszą weryfikacją badanego złota, przysługuje Państwu prawo do zwrotu przesłanych wyrobów wraz z formularzem oraz zdjęciami wyrobów (wykonanych przez nas przed odesłaniem). Koszt przesyłki pokrywają Państwo - przesyłka wysyłana za pobraniem. 

Poniżej zamieszczamy regulamin usługi przerobu obrączek z powierzonego złomu złota na obrączki - prosimy o zapoznanie się z jego treścią. KLIK